Om oss

Høsten 1974 tok Per Marstad initiativet til å stifte Tønsberg Soppforening. På stiftelsesmøtet, den 24. september, møtte det 32 personer. Det ble valgt styre, med Marstad som formann. Et verv han har hatt siden den gang; altså i 44 år!  Ingen andre foreninger i NSNF kan skilte med en slik kontinuitet!

I løpet av disse år har vi arrangert et stort antall soppkontroller. De fleste i samarbeid med Tønsbergs Blad. Vi har hatt en rekke foredrag med landets flinkeste mykologer. Hvert år har vi hatt flere soppturer. I flere år har vi arrangert Soppens dag, i samarbeide med Tønsberg og Omegn Turistforening, på Trollsvannstua. Der møter det opp ca. 600 personer hvert år.

Antall medlemmer var i mange år rundt 50, men etter at vi gikk inn i Norges sopp- og nyttevekstforbund har medlemstallet steget til ca. 100.

Per Marstad

Styreleder

911 83 929‬

pmarstad@broadpark.no

Turid Nakling Kristiansen

Sekretær

Terje Kristiansen

Kassererer

Linn Evensen

Styremedlem